Vi khuẩn ăn thịt người

[Infographics] Điều cần biết về bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Whitmore

Bệnh Whitmore không có biểu hiện giống như các loại nhiễm trùng khác, khi chọc dịch, làm test nhanh xét nghiệm, ở thời gian đầu không phát hiện ra vi khuẩn, đây là căn bệnh chưa có vắcxin phòng.

Bệnh Whitmore không có biểu hiện giống như các loại nhiễm trùng khác, khi chọc dịch, làm test nhanh xét nghiệm, ở thời gian đầu không phát hiện ra vi khuẩn, đây là căn bệnh chưa có vắcxin phòng./.

Theo VietnamPlus

Tags: [Infographics] Điều  |  Thời gian  |  vi khuẩn  |  căn bệnh  |  xét nghiệm  |  biểu hiện  |  phát hiện  |  nhiễm trùng  |  bệnh truyền nhiễm  |  Whitmore Bệnh Whitmore  |  Bệnh Whitmore