[Infographics] Động Thiên Đường xác lập kỷ lục tráng lệ nhất châu Á

Động Thiên Đường của Việt Nam vừa vinh dự được Hội đồng Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục là 'Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á.'

Động Thiên Đường của Việt Nam vừa vinh dự được Hội đồng Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục là 'Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á'./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-dong-thien-duong-xac-lap-ky-luc-trang-le-nhat-chau-a/583638.vnp

Tags: tráng lệ  |  thạch nhũ  |  hệ thống  |  hang động  |  độc đáo  |  vinh dự  |  xác lập kỷ lục  |  Hội đồng  |  Á Động Thiên Đường