[Infographics] Giá xăng E5 RON 92 có mức trần mới 19.780 đồng mỗi lít

Sau khi trích lập BOG, giá xăng RON95-III có mức trần mới là 21.066 đồng/lít; xăng E5RON92 là 19.780 đồng/lít.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Từ 18 giờ ngày 1/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng/lít (tương đương 3,48%) lên 19.780 đồng/lít.

Sau khi trích lập BOG, giá xăng RON95-III có mức trần mới là 21.066 đồng/lít; xăng E5RON92 là 19.780 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 16.638 đồng/lít; dầu hỏa là 15.786 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 14.919 đồng/kg./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-gia-xang-e5-ron-92-co-muc-tran-moi-19780-dong-moi-lit/598328.vnp

Tags: E5 RON 92  |  Giá xăng  |  trích lập  |  RON95 III  |  dầu mazut  |  180CST 3  |  dầu hỏa  |  tương đương  |  Từ 18