[Infographics] Giá xăng E5 RON 92 tăng 255 đồng mỗi lít

Mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 255 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 351 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 94 đồng/lít; dầu hỏa giảm 169 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S giảm 575 đồng/kg.

Từ 15 giờ ngày 15/11/2019 giá xăng E5 RON 92 tăng 255 đồng/lít (tương đương 1,32%) lên 19.507 đồng/lít.

Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent Biển Bắc trên sàn giao dịch London tăng 1,66 USD/thùng (tương đương 2,7%) so với ngày 31/10/2019./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-gia-xang-e5-ron-92-tang-255-dong-moi-lit/607644.vnp

Tags: E5 RON 92  |  [Infographics] Giá  |  tương đương  |  E5 RON92  |  mặt hàng  |  [Infographics] Giá  |  RON95 III  |  180CST 3  |  dầu hỏa  |  dầu diesel  |  66 USD/thùng