[Infographics] Glyphosate - Chất diệt cỏ cực mạnh gây nhiều tranh cãi

Trung tâm nghiên cứu quốc tế về ung thư, một đơn vị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2015 đã xếp Glyphosate vào danh mục chất có thể gây ung thư.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Các nghiên cứu khoa học đang gây tranh cãi xung quanh vấn đề sử dụng chất Glyphosate.

Các đại biểu Nghị viện châu Âu đã tham khảo nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu quốc tế về ung thư, một đơn vị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2015 đã xếp Glyphosate vào danh mục chất có thể gây ung thư./.

Theo (Vietnam+)/VietnamPlus

Tags: [Infographics] Glyphosate Chất  |  cực mạnh  |  nghiên cứu  |  tổ chức  |  Thế giới  |  ung thư  |  trung tâm  |  quốc tế  |  gây ung thư  |  danh mục  |  tranh cãi