Giá xăng

[Infographics] Những lần điều chỉnh giá xăng trong thời gian gần đây

Từ 17h00 ngày 17/7/2019 giá xăng E5 RON 92 tăng 626 đồng/lít (tương đương ~3,19%) lên 20.279 đồng/lít. Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent Biển Bắc trên sàn giao dịch London giảm 0,28 USD/thùng.

Từ 17 giờ ngày 17/7 giá xăng E5 RON 92 tăng 626 đồng/lít (tương đương ~3,19%) lên 20.279 đồng/lít.

Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent Biển Bắc trên sàn giao dịch London giảm 0,28 USD/thùng (tương đương 0,43%) so với ngày 2/7/2019./.

Theo VietnamPlus

Tags: [Infographics] Những  |  Thời gian  |  tương đương  |  thế giới  |  28 USD/thùng  |  sàn giao dịch  |  giá xăng E5 RON 92  |  giá dầu Brent  |  thị trường  |  Từ 17h00  |  điều chỉnh giá xăng