[Infographics] Tìm hiểu lịch sử Bến Nhà Rồng-Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bến Nhà Rồng - khởi đầu là một thương cảng lớn của Sài Gòn, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, là cụm di tích-kiến trúc nằm bên sông Sài Gòn.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Bến Nhà Rồng - khởi đầu là một thương cảng lớn của Sài Gòn, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Hồ Chí Minh, là cụm di tích-kiến trúc nằm bên sông Sài Gòn./.

Theo Thanh Trà (Vietnam+)/VietnamPlus

Link báo gốc: http://www.vietnamplus.vn/infographics-tim-hieu-lich-su-ben-nha-rongbao-tang-ho-chi-minh/583973.vnp

Tags: Bến Nhà Rồng Bảo  |  Bảo tàng Hồ Chí Minh  |  di tích  |  Sông Sài Gòn  |  kiến trúc  |  thương cảng  |  Minh Bến Nhà Rồng  |  lịch sử  |  Bến Nhà Rồng