[Infographics] Tổng quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam

Ngày 29/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.343 ca.

Ngày 29/11/2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.343 ca./.

Theo VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/infographics-tong-quan-ve-tinh-hinh-dich-benh-covid19-tai-viet-nam/679460.vnp

Tags: Covid 19  |  Ca mắc mới  |  trong cộng đồng  |  mắc Covid 19