[Infographics] Việt Nam đã có 1.358 ca mắc dịch bệnh COVID-19