'Không có lợi ích nhóm khi chi 26.000 tỉ ở Thủ Thiêm'