​MoMo chia thưởng 5 tỷ sự kiện 'lắc xì': Mỗi người dùng nhận lì xì 45.782 đồng