'Mùa hè kỳ lạ' của người Pháp giữa đại dịch Covid-19