[NÓNG] TT Trump dọa đánh thuế thêm ít nhất 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc 'vào thời điểm thích hợp'