(NÓNG TUẦN QUA) Mỹ chìm trong bạo loạn; Iran và Venezuela có động thái bất ngờ