'Nâng điểm chuẩn cao để đánh trượt thí sinh là chuyện hoàn toàn bình thường'