'Ngải tình' của Thủy Tiên đạt 1 triệu view sau 24h phát hành