''Ngấm đòn'' COVID-19: Tiềm ẩn nguy cơ từ ''bóng đen'' nợ xấu