'Ngây ngất' dàn thiên nga bông giữa phố Cổ của cụ bà 91 tuổi