'Người nhện' leo nhà chọc trời ở Hong Kong, kêu gọi hòa bình