'Người tình' ông Nguyễn Thành Tài bác cáo trạng, khai 'ông Tài khá thân với người nhà tôi'