‘Người về từ vùng dịch Covid-19 được cách ly, ăn uống như ở khách sạn’

Ông Lê Văn Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: điều kiện cơ sở vật chất của phòng cách ly, sinh hoạt, ăn uống của người dân từ vùng dịch trở về đầy đủ, tiện nghi như khách sạn.

Thời sự