'Nhà báo quốc tế' Lê Hoàng Anh Tuấn nói về lời tố khiến 50 phụ nữ nghèo bỗng ôm nợ lớn