'Nhà nước không bỏ đồng nào điều tiết giá xăng dầu'