'Nhận cụ bà mù lòa về phụng dưỡng, người ta nói tôi bị điên'