'Những cơn lốc đỏ' sẵn sàng đón tiếp UAE trên chảo lửa Mỹ Đình