'Nổ như ngô rang' trên mạng xã hội, các thánh chém lần lượt vào tù 'bóc lịch'