'Nóng mắt' với Deep Fusion trên iPhone 11, Samsung đặt cược vào Galaxy S11