'Pháo sáng' và sự gieo rắc 'bóng tối' đến bóng đá Việt