'Quái vật' sinh ra từ siêu bão: Một hiện tượng hoàn toàn mới vừa được khoa học phát hiện