'Rùng mình' với những lọ hóa chất dễ bắt lửa giăng kín phố cổ Hà Nội