'Soi' biểu tượng quyền lực của Hoa hậu Việt Nam trong 'Thập kỷ hương sắc'