'Sư tổ cà khịa' là cháu gái Khải Văn (Tiếng Sét Trong Mưa), vừa bị chê liền bật tanh tách: 'Con nặn trái ớt của anh hai đó'