'Tây Du Ký 1986' lại gây sốt với 130 bức tranh vẽ bằng bút máy