'Tây du ký 1986' ngốn chi phí lên tới hơn 3 tỷ đồng mỗi tập