Té ghế vì trò lố của các người đẹp

Biểu cảm khi trình diễn là điều cần thiết, nhưng các người đẹp đôi lúc lạm dụng quá vô tình trở thành trò lố...

Thứ tư, 05/08/2020 20:20

Giải trí