'Tên bay đạn lạc' lúc đưa tin về Hong Kong khiến nữ nhà báo mù mắt