'Thế lực xấu' đang âm thầm hãm hại Đức Thịnh và Trấn Thành như thế nào?