'Thí sinh' tuổi 60 và những cuộc thi đặc biệt trên núi thiêng Đền Hùng