'Tiếng sét trong mưa': Khải Duy ngốc đến mức phải đợi Thị Bình hát ru như 24 năm trước mới nhận ra vợ mình