'Tiếng sét trong mưa': Nhật Kim Anh tung ảnh cổ trang, đẹp thoát tục đến mức fan quên luôn Thị Bình