'Tiếng sét trong mưa': Nửa đêm đến nhà kiếm chồng người khác, Hai Sáng mặt sẹo bị đánh ghen tập thể