'Tiếng sét trong mưa' tập 50: Bà Hội ghê gớm nhất vùng đã biết hối cải, còn bỏ ra cả đống tiền để chữa bệnh câm cho Hiểm trong suốt 24 năm qua