'Tiếng sét trong mưa' tập 52: Hết lý thành ra cãi cùn, Thị Bình đã không cho biết lý do ngăn cản tình yêu của con, còn dọa cắn lưỡi tự tử nếu cứ hỏi nhiều