00:00

'Tiểu hành tinh khủng long' tạo siêu sóng thần cao 1,5 km

TIN LIÊN QUAN