'Top 1 Yena Liên Quân' Bích Vân lần đầu chia sẻ về nghề: Ngày nào cũng bị fan tấn công