Nguyên nhân khiến Dũng nổi cơn thịnh nộ với Vũ: Xuất phát từ việc Vũ khoe tin nhắn 'mồi chài' của Nhã