'Về nhà đi con': Thư chấp nhận lời khiêu chiến của Nhã, công khai 'dằn mặt ngược' cực ghê gớm