'Về nhà đi con' ngoại truyện: Quốc vừa hôn vừa bế Huệ lên giường nhưng lại đụng ngay nhân vật bí ẩn