'Về nhà đi con' tập 66, Thư ôm con chờ chồng trong khi Vũ qua đêm với Nhã