'Xử lý cán bộ mà như kiểu 'tặng quà’ là không được'

 ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cán bộ không đủ phẩm chất phải đưa ra khỏi bộ máy, không nên kỷ luật theo kiểu "tặng quà", tức nhẹ nhàng kiểu đánh bùn sang ao.

“Việc tinh gọn bộ máy hiện nay mới theo cơ học, chưa có sự thống nhất giữa các ngành, địa phương. Số lượng tinh giản biên chế hiện nay chủ yếu vẫn là nghỉ hưu, nghỉ chế độ viên chức hợp đồng theo Nghị định 68. Thực tế, công chức, viên chức chưa được tinh giản” - ĐB Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) đặt vấn đề trên với Bộ Nội vụ trong phiên chất vấn, chiều 30-10.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận được khá nhiều câu chất vấn của các đại biểu.

Về điều này, bộ trưởng, Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã có chương trình hành động. Qua kiểm tra, các địa phương, bộ ngành hầu hết có xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế. Trong thời gian qua việc sắp xếp bộ máy chậm là do các văn bản thay thế chậm…

Đến nay các nghị định này đã được trình Chính phủ. Đồng thời, Bộ đã tham mưu Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quy định khung các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính cấp huyện. Canh đó, xin ý kiến về tiêu chuẩn điều kiện để thành lập các đơn vị hành chính; số lượng người tối thiểu, quy định cấp phó tối đa: “Khi có ý kiến của Bộ Chính trị Chính phủ sẽ ban hành hai nghị định 24 và 37. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ chỉnh sửa nghị định 123…” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu về việc làm rõ giải pháp tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Quốc hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định qua đánh giá của các địa phương, Tổ Công vụ của Thủ tướng chỉ ra vấn đề chấp hành chưa nghiêm nhiệm vụ Thủ tướng, Chính phủ giao. Đặc biệt trong công tác quản lý cán bộ, công tác đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, biên chế…

“Từ kết quả kiểm tra công vụ, chúng tôi cũng chỉ ra những điểm bất hợp lý trên cơ sở phản ảnh của các địa phương để làm cơ sở các bộ, ngành sửa đổi quy định…” - người đứng đầu Bộ Nội vụ nói.

Tranh luận lại với trả lời của Bộ trưởng, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng trong các trường hợp Bộ Nội vụ kiểm tra xử lý thấy điệp khúc duy nhất là “rút kinh nghiệm”. Tình trạng này, ĐB cho rằng xử lý không nghiêm trong công tác cán bộ.

“Người ta cảm giác trong xử lý cán bộ, bên trên nói nghiêm trọng nhưng bên dưới xử lý như kiểu tặng quà. Tôi cho rằng như thế là không nên. Cán bộ không đủ phẩm chất phải đưa ra khỏi bộ máy, Đảng ta cũng muốn làm trong sạch bộ máy. Nếu xử lý như thế là đánh bùn sang ao, người dân không tin tưởng. Đề nghị bộ trưởng nghiên cứu thực hiện vấn đề này hết sức nghiêm túc…” - ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói và dẫn câu chuyện dư luận bất bình về việc bổ nhiệm nguyên phó chủ tịch (Thanh Hóa) dính sai phạm trước đó làm chức tổ trưởng tổ giúp việc quy hoạch đô thị và nhà ở. Hay gần đây, ở Trà Vinh có trường hợp mới bị xử lý kỷ luật xong vẫn tiếp tục chuyển qua bổ nhiệm chức vụ khác. 

Chủ tịch Quốc hội sau đó đề nghị bộ trưởng Nội vụ và tất cả bộ trưởng khác đều phải nghiêm túc trong công tác cán bộ.

Theo VIẾT LONG - ĐỨC MINH/Pháp luật TPHCM Link Gốc:           Copy Link
http://plo.vn/thoi-su/xu-ly-can-bo-ma-nhu-kieu-tang-qua-la-khong-duoc-800276.html